Werkstuk

Opzet van het werkstuk

Werkwijze

In het werkstuk laat u zien dat u semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Het onderwerp is vrij te kiezen. We hebben enkele suggesties op een rijtje gezet. Ook werkstukken van vorige jaren (Semantiek en Correctheid) kunnen als inspiratiebron dienen.

Het product is een artikel waarin in elk geval aan de orde komen: een syntactische beschrijving, een semantische beschrijving en een nadere analyse (een interessante eigenschap, vergelijking, case study, ...). Als u nieuwe beschrijvingstechnieken ontwikkelt, licht u deze toe.

Elk groepje levert een aantal tussenproducten op (zie de planning verderop) en neemt deel aan enkele gezamenlijke werkbesprekingen. Tussentijds is het mogelijk om individueel advies te krijgen.

U levert het definitieve werkstuk in elektronische vorm (PDF) op.

Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici. Het gaat dan om verduidelijking van details, reflecteren op gemaakte keuzes, afwegen van alternatieven en beschouwen van de reikwijdte van het werk.

Beoordeling

Bij de beoordeling worden betrokken:

Natuurlijk voldoet het werkstuk aan een paar basisvoorwaarden: het is verzorgd, opbouw en structuur zijn helder, het taalgebruik is in orde en de presentatievorm past bij het gekozen onderwerp en de lezers.

Aandachtspunten bij de beoordeling van het werkstuk zijn:

  1. afbakening, vraagstelling, relevantie,
  2. aanpak met formele methoden, introductie van adequate technische begrippen,
  3. correctheid, technische accuratesse,
  4. toelichting, uitleg,
  5. breedte, diepgang,
  6. originaliteit, elegantie,
  7. volledigheid, verwijzingen, (indien van toepassing) relatie met de cursus.

De aspecten 2, 3 en 4 wegen het zwaarst bij de beoordeling. In het bijzonder: als je voor één van deze aspecten onvoldoende scoort, kan het eindcijfer voor het werkstuk niet hoger zijn dan 5.

Data

(zie ook het geïntegreerde weekoverzicht)

donderdag 21 september Introductie werkstuk
maandag 2 oktober Groepsindeling, onderwerpkeuze, opzet
donderdag 2 november Eerste versie gereed
maandag 6 november Tussenbespreking
maandag 27 november Werkstuk gereed
in overleg te bepalen Besprekingen per groep

Groepen en onderwerpen