Werkwijze

Colleges en leertaken

Het grootste deel van deze cursus is taakgestuurd opgezet. Je volgt een wekelijkse cyclus van oriëntatie (hoorcollege), zelfstudie (leertaak) en nabespreking (responsiecollege). Elke leertaak heeft een vaste structuur, waarin bijvoorbeeld precies de leerdoelen en de op te leveren producten zijn gespecificeerd. Zo kun je ook (als je dat wilt) het cursusmateriaal zelfstandig en doelgericht doorwerken.

We hebben wekelijks twee bijeenkomsten: één voor het hoorcollege en de ander voor het responsiecollege.

Praktische opdrachten

In een werkstuk laat je zien dat je semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici.

Verder voer je in een practicum een case study uit naar formalismen voor programmaspecificatie.

Toetsing

De beoordeling is gebaseerd op vier resultaten:

Om voor een beoordeling in aanmerking te komen, moet je het practicum met voldoende resultaat hebben afgerond. Het eindcijfer is dan het gemiddelde van de beoordelingen van het werkstuk en de twee deeltentamens.