IPK001: Formeel Denken

Docenten

Stof

Het dictaat staat als pdf file op deze webpagina. De hoofdstukken van het dictaat zijn:

Over ieder hoofdstuk zal een toets worden afgenomen (deze toetsen zijn niet verplicht, de beoordeling aan eind van de cursus is door middel van een tentamen). De toetsen kunnen evenwel worden gebruikt om het eindcijfer te verbeteren, volgens de formule verder op deze pagina.

Rooster

De coördinaten van de cursus zijn:

Zowel op maandag als op woensdag wordt een combinatie van werkcollege en hoorcollege gegeven. De toetsen duren altijd drie kwartier, 16.45–17.30, en worden voorafgegaan (behalve de inhaaltoets) door een responsiecollege.

week datum 1e uur 2e uur opmerkingen
werkcollege hoorcollege
responsiecollege toets
36 2 september geen college in verband met opening academisch jaar
4 september 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
37 9 september 1: A, B, C, D 1.5, 1.6, 1.7
11 september 1: E, F, G, H, I 2.1, 2.2
38 16 september recap toets 1 HG00.307, LIN6, HG01.058
18 september 2: A, B, C, D 2.3
39 23 september 2: E, F, G, H, I, J 2.4
25 september 2: K, L, M 3.1
40 30 september recap toets 2 HG00.307, LIN8, HG01.058
2 oktober 3: A, B 3.2
41 7 oktober 3: C, D, E 3.3
9 oktober 3: F, G, H 3.3, 3.4
42 14 oktober 3: I, J, K, L, M 3.5, 3.6
16 oktober 3: N, O, P, Q, R 3.6
43 21 oktober 3: S, T, U, V geen college
23 oktober recap toets 3 LIN3, LIN8, HG00.065
44 28 oktober kwartaalonderbreking
30 oktober kwartaalonderbreking
45 4 november kwartaalonderbreking
6 november kwartaalonderbreking
46 11 november 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
13 november 4: C, D, E, F, G, H (en eventueel A, B, I) 4.5, 4.6, 4.7 vanaf nu zaal HG00.304 op woensdag
47 18 november 4: J, K, L, M, N, O, P 4.8
20 november 4: Q, R, S 4.8
48 25 november 4: T, U, V, W 4.9
27 november 4: X, Y, Z 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
49 2 december recap toets 4 HG00.307, LIN8, HG01.058
4 december 5: A, B, C, D, E, F 5.5
50 9 december 5: G, H, I 5.6
11 december 5: J, K, L, M, N, O toepassingen
51 16 december recap toets 5 HG00.307, LIN8, HG01.058
18 december geen college
52 23 december kerstvakantie
25 december kerstvakantie
1 30 december kerstvakantie
1 januari kerstvakantie
2 6 januari recap: oud tentamen
8 januari inhaaltoets HG00.304
3 13 januari geen college
15 januari geen college
5 28 januari vragenuur HG00.304, 14.30--15.30
29 januari tentamen HAL 2, 12.30--14.30; HG00.303, 12.30--15.10 Extra tijd

(Deze tabel wordt gedurende het semester eventueel aangepast naar de laatste inzichten.)

In de rode vakjes kun je op de sectienummers klikken voor video's van vorig jaar (een pagina met de lijst van deze video's staat ook op podcast.science.ru.nl). Dit werkt mogelijk alleen binnen het netwerk van de RU.

Beoordeling

Het eindcijfer is

max(tentamen, (gemiddelde van de vijf beste toetsen + tentamen)/2)

Eindcijfers worden op halven afgerond. Echter, indien dit afgeronde cijfer een 5.5 oplevert wordt individueel bepaald of het een 5.0 of een 6.0 wordt.

Zowel de toetsen als het tentamen zijn "gesloten boek". De inhaaltoets is ook toegankelijk voor studenten die alle andere toetsen hebben gedaan (in dat geval tellen de beste vijf van de zes).

Studenten die de cursus Beweren en Bewijzen al met een voldoende hebben afgerond, kunnen volstaan met het afleggen van de toetsen over de laatste drie hoofdstukken van de syllabus. Indien ze voor deze drie toetsen gemiddeld een voldoende halen, kunnen ze dit gemiddelde als eindcijfer laten tellen. In dat geval hoeven ze het eindtentamen niet te maken.

Een fotootje van het werkcollege

[FD 2013]

Uitwerkingen

Het bestand met de uitwerkingen wordt normaal gesproken elk weekend uitgebreid met de uitwerkingen van de opgaven uit de voorafgaande week. Soms vergeten we dit, dus als je te lang moet wachten, laat het ons horen!

Toetsen en Tentamens

Toetsen van dit jaar

Toetsen van vorig jaar

Toetsen en tentamens van eervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereervorig jaar

Nog oudere toetsen

En een nóg oudere toets