Leertaak 2

Blokken en procedures

Achtergrond

Vrijwel elke programmeertaal heeft eigen scope-regels die de 'levensduur' en het waardeverloop van gedeclareerde objecten bepalen. Scope-problemen zijn een belangrijke bron van programmeerfouten. Daarom is een precieze karakterisering van scope-regels van belang. De formele semantiek kan gebruikt worden om programma's te controleren, liefst via een geautomatiseerde 'tool'.

Voor de werking van procedures en het interpreteren van locale declaraties zijn veel verschillende mogelijkheden. We kunnen ze treffend onderscheiden via speciale semantiekregels.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees p. 50-56 (tot aan 'Static scope rules for procedures'). Kernbegrippen:
  2. Ga via Exercise 2.37 (p. 52) na of u de semantiekregels voor blokken kunt toepassen.
  3. Ga via Exercise 2.38 (p. 55) na of u de semantiekregels voor procedures kunt toepassen.

Product

Reflectie