Leertaak 8

Getypeerde lambda-calculus (vervolg)

Achtergrond

Typering in de simpel-getypeerde (eerste-orde) lambda-calculus voldoet aan een aantal natuurlijke eigenschappen, zoals typeerbaarheid van alle subtermen van elke typeerbare term. Verder blijven types behouden tijdens reductie (maar niet noodzakelijkerwijs bij expansie) van termen.

Alle typeerbare termen zijn sterk normaliserend. Deze eigenschap impliceert dat niet alle berekenbare functies definieerbaar zijn door een typeerbare term.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees p. 36-38 in Barendregt & Barendsen. Lees p. 9-11 in het dictaat over typetheorie (bij het SN-bewijs gaat het om het bewijsidee, niet de details). Kernbegrippen:
  2. Construeer (indien mogelijk) types voor de termen in opgave 5.3 (van B&B).
  3. Beantwoord opgave 35 (van de opgavenbundel).
  4. Construeer bewoners bij de types in opgave 32 (ii) en 5.4. (ii).
  5. Laat zien dat geen enkele dekpuntcombinator (een gesloten term D met de eigenschap Df = f(Df), bijvoorbeeld Y) typeerbaar is in de eerste-orde lambda-calculus.

Product

Reflectie