Onderwerpen

Semantiek van imperatieve talen

Specificatieformalismen

Lambda-calculus

Semantiek van logische talen

Axiomatische systemen