Werkstuk

Opzet van het werkstuk

Werkwijze

In het werkstuk laat u zien dat u semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Het onderwerp is vrij te kiezen. We hebben enkele suggesties op een rijtje gezet. Ook werkstukken van vorige jaren (Semantiek en Logica 2, Semantiek en Correctheid) kunnen als inspiratiebron dienen.

Het product is een artikel in het Engels waarin in elk geval aan de orde komen:

Als u nieuwe beschrijvingstechnieken ontwikkelt, licht u deze toe.

Elk groepje levert een aantal tussenproducten op, heeft minstens twee tussenbesprekingen en neemt deel aan enkele gezamenlijke werkbesprekingen (zie de planning verderop). NB. Deze zijn dus voor iedereen verplicht. Tussentijds is het mogelijk om individueel advies te krijgen.

U levert het definitieve werkstuk in elektronische vorm (PDF) op, in het Engels.

Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici. Het gaat dan om verduidelijking van details, reflecteren op gemaakte keuzes, afwegen van alternatieven en beschouwen van de reikwijdte van het werk.

Beoordeling

Bij de beoordeling worden betrokken:

Natuurlijk voldoet het werkstuk aan een paar basisvoorwaarden: het is verzorgd, opbouw en structuur zijn helder, het taalgebruik is in orde en de presentatievorm past bij het gekozen onderwerp en de lezers.

Aandachtspunten bij de beoordeling van het werkstuk zijn:

  1. afbakening, vraagstelling, relevantie,
  2. aanpak met formele methoden, introductie van adequate technische begrippen,
  3. correctheid, technische accuratesse,
  4. toelichting, uitleg,
  5. breedte, diepgang,
  6. originaliteit, elegantie,
  7. volledigheid, verwijzingen, (indien van toepassing) relatie met de cursus.

De aspecten 2, 3 en 4 wegen het zwaarst bij de beoordeling. In het bijzonder: als je voor één van deze aspecten onvoldoende scoort, kan het eindcijfer voor het werkstuk niet hoger zijn dan 5.

Data

(zie ook het geïntegreerde weekoverzicht)

maansdag 22 september Introductie werkstuk
Voor woensdag 8 oktober Groepsindeling, onderwerpkeuze, opzet inleveren via Blackboard of e-mail
Op woensdag 8 oktober Korte presentaties van onderwerp en opzet
In de week na woensdag 6 oktober Afspraak met James McKinna over de opzet van het werkstuk (zelf afspraak maken, per e-mail of direct)
woensdag 29 oktober Eerste versie gereed inleveren via Blackboard of e-mail
maandag 3 november Plenaire tussenbespreking van eerste versie
In de week na maandag 3 november Afspraak met James McKinna over de eerste versie van het werkstuk (zelf afspraak maken, per e-mail of direct)
vrijdag 5 december Werkstuk gereed inleveren via Blackboard of e-mail
in overleg te bepalen in december Besprekingen per groep

Tijden, groepen en onderwerpen

Later in te vullen.

Werkstuk herkansen

Het werkstuk kan uiteraard ook herkanst worden. Als je vorig jaar aan SenL2 hebt deelgenomen en een werkstuk hebt ingeleverd, mag je dit verbeteren en opnieuw inleveren. Let hierbij op het volgende.

  1. Deelname aan de tussenbesprekingen en het maken van afspraken met James McKinna is ook voor jullie verplicht. (Zie onder Data.)
  2. Alleen als je werkstuk essentiele verbeteringen of uitbreidingen bevat gaan we opnieuw een werkstukbespreking met jullie houden. In het andere geval blijft het oude cijfer gewoon staan.
(De deadline voor inlevering van het werkstuk voor het hertentamen wordt later bekend gemaakt.)