Informatiekunde na het HBO (vanaf academisch jaar 2003/2004)

Dit pakket beschrijft het schakelprogramma en de masterfase Informatiekunde voor studenten die in september 2003 instromen vanuit een HBO-opleiding.

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2003 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Schakelvakken Afhankelijk van je achtergrond zijn er verschillende schakelpakketten, die altijd in overleg worden opgesteld. Er zijn twee "standaardpakketten", resp. voor HBO-studenten die een meer technische dan wel een meer economische of mensgerichte variant gedaan hebben. De schakelpakketten worden jaarlijks bijgesteld aan de meest recente curriculumontwikkelingen.
Masterprogramma "Informatiearchitectuur"
48 ec
De mastervakken uit de specialisatie "Informatiearchitectuur", met een totale omvang van 60 ec. De vakken zijn verspreid over anderhalf jaar.
keuzeruimte
6 ec
6 ec aan keuzeruimte, in overleg in te vullen met een mastervak uit het aanbod van informatica. Een lijst van mogelijke vakken wordt jaarlijks vastgesteld.
vrije ruimte
6 ec
een mastervak te kiezen in de vrije ruimte

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.