Informatiekunde - Master (vanaf academisch jaar 2004/2005)

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

basis masterprogramma
18 ec
De centrale component in het masterprogramma is het pakket waarmee je je inhoudelijk specialiseert. Het standaardpakket dat door het Niii wordt aangeboden is de specialisatie "Informatiearchitectuur".
methodologie en verdieping
6 ec
Kennismaking met methoden van wetenschappelijk onderzoek die binnen het vakgebied van de informatiekunde relevant zijn. Daarnaast aandacht voor maatschappelijke aspecten van de informatiekunde, en filosofische en ethische verdieping van je vakkennis.
beroepsprofilering
6 ec
Afhankelijk van de voorkeur voor je beroepsprofilering architect, manager of onderzoeker neem je deel aan het software-engineering project (GIP-house) danwel het onderzoekslaboratorium (Research lab).
keuzeruimte
6 ec
6 ec aan keuzeruimte, in overleg in te vullen met een mastervak uit het aanbod van informatica, dan wel in de richting van een van de toepassingsgebieden of de masterspecialisatie.
afstudeeropdracht
18 ec
Waarin je laat zien dat je op masterniveau een informatiekundig probleem kunt analyseren en oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken. De afstudeeropdracht kan worden gecombineerd met een bedrijfsstage.
vrije ruimte
6 ec
Een mastervak te kiezen in de vrije ruimte

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.