Informatica - Bachelor (vanaf academisch jaar 2003/2004)

Het vernieuwde Bachelorprogramma Informatica. Het wordt jaar-voor-jaar ingevoerd: studenten die begonnnen zijn in 2003 volgen het eerste jaar van dit programma.

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2003 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Introductie
3 ec
Over welke fenomenen gaat de Informatica? Hoe kunnen we die systematisch onderzoeken en beschrijven? Wat betekent professioneel maken van correcte dingen? Wat zijn karakteristieke onderzoeksvragen rond ‘Kwaliteit van Software’?
Software: Programmeren en algoritmiek
39 ec
Wat is een programma? Hoe maak je ze? Wanneer zijn ze correct? Hoe presteren ze? Welke rol spelen computers bij de totstandkoming van programma’s?
Gegevens: Informatie- en kennissystemen
21 ec
Wat is informatie en kennis? Hoe vang je informatie en kennis in data? Hoe verwerk je informatie en kennis met behulp van computers? Hoe presteren de zo verkregen informatiesystemen?
Hardware: Machines en infrastructuur
16 ec
Wat is een computernetwerk? Wanneer is een netwerk of protocol correct? Hoe beschrijf, ontwerp en bestuur je computers en netwerken? Hoe presteren ze?
Omgeving
13 ec
Hoe zijn computersystemen ingebed in andere systemen en in de maatschappij? Hoe zitten organisaties in elkaar? Hoe werken mensen en computers optimaal samen? Hoe werkt de Informatica samen met andere wetenschappen?
Grondslagen
19 ec
Hoe beschrijf je aspecten van computersystemen zo precies mogelijk? Hoe kun je daar formeel over redeneren? Wat is het verband tussen formalisme en realiteit? Wanneer is iets correct? Hoe kun je computers hiervoor inzetten? Wat zijn de grenzen van computersystemen?
Wiskunde
18 ec
Research & development
33 ec
Hoe zetten we de verschillende componenten in om producten te maken die doen wat ze moeten doen? Hoe combineren we de componenten in het wetenschappelijk onderzoek?
Bijvak keuze
12 ec
Samenhangend geheel van colleges in een vakgebied naar keuze, buiten de informatica. Er worden suggesties gedaan voor de invulling, maar de student kan ook een zelf samengesteld bijvakpakket ter goedkeuring voorleggen.
Vrije-keuzeruimte
6 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.