Informatica - Master variant E (vanaf academisch jaar 2003/2004)

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2003 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Vrije-keuzeruimte
9 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit
Informatica basis
11 ec
Basis-cursuspakket met maatschappelijke aspecten van informatica en verwerking en presentatie van wetenschappelijke resultaten.
Research & development keuze
8 ec
Onderzoek in ons eigen studenten-researchlab of systeemontwikkeling in het studenten-softwarebedrijf.
Keuze informatica keuze
24 ec
Keuze uit wetenschappelijke cursussen in verschillende gebieden van de informatica.
Scriptie Informatica keuze
11 ec
Waarin de student laat zien dat hij op Masterniveau een probleem in de gekozen specialisatie kan oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken.
Lerarenopleiding
57 ec
Voor NWI-studenten, verzorgd door het Instituut voor Leraar en School

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.