Informatica - Master variant MT (vanaf academisch jaar 2003/2004)

Het Masterprogramma van de variant Management & Toepassingen richt zich speciaal op de toepassing van informatica in het bedrijfsleven. Daarnaast kiest elke student een deel van het vakgebied (een ‘thema’) om zich vakinhoudelijk te specialiseren.

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2003 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Vrije-keuzeruimte
6 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit
Research & development
15 ec
Academische systeemontwikkeling in bedrijfsomgevingen, deels in ons eigen studenten-softwarebedrijf.
Informatica basis
8 ec
Basis-cursuspakket met maatschappelijke aspecten van informatica en verwerking en presentatie van wetenschappelijke resultaten.
Thematische specialisatie keuze
24 ec
Verdieping in een deel van het vakgebied via wetenschappelijke colleges rond een thema naar keuze.
Keuze informatica keuze
12 ec
Verbreding via keuze van wetenschappelijke colleges buiten het gekozen thema.
Management
25 ec
Voor NWI-studenten, verzorgd door de faculteit Managementwetenschappen.
Afstudeeropdracht keuze
30 ec
Waarin de student laat zien dat hij op Masterniveau een probleem in de gekozen specialisatie kan oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken. De afstudeeropdracht bevat een bedrijfsstage.

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.