Informatica - Master variant O (vanaf academisch jaar 2003/2004)

Deze Mastervariant richt zich speciaal op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van informatica, zoals dat aan universiteiten en grotere bedrijven en R&D-centra plaatsvindt. Daarnaast kiest elke student een deel van het vakgebied (een ‘thema’) om zich vakinhoudelijk te specialiseren.

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2003 2004. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Vrije-keuzeruimte
6 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit
Informatica basis
8 ec
Basis-cursuspakket met maatschappelijke aspecten van informatica en verwerking en presentatie van wetenschappelijke resultaten.
Research & development
15 ec
Kennismaking met methoden van wetenschappelijk onderzoek, deels in ons eigen studenten-researchlab.
Thematische specialisatie keuze
24 ec
Verdieping in een deel van het vakgebied via wetenschappelijke colleges rond een thema naar keuze.
Keuze informatica keuze
18 ec
Verbreding via keuze van wetenschappelijke colleges buiten het gekozen thema.
Bijvak keuze
19 ec
Samenhangend geheel van colleges in een vakgebied naar keuze, buiten de informatica. Er worden suggesties gedaan voor de invulling, maar de student kan ook een zelf samengesteld bijvakpakket ter goedkeuring voorleggen.
Afstudeeropdracht keuze
30 ec
Waarin de student laat zien dat hij op Masterniveau een probleem in de gekozen specialisatie kan oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken.

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.