Informatica - Master variant O (vanaf academisch jaar 2005/2006)

Deze Mastervariant richt zich speciaal op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van informatica, zoals dat aan universiteiten en grotere bedrijven en R&D-centra plaatsvindt. Daarnaast kiest elke student een deel van het vakgebied (een ‘thema’) om zich vakinhoudelijk te specialiseren.

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Research & development
20 ec
Kennismaking met methoden van wetenschappelijk onderzoek, deels in ons eigen studenten-researchlab.
Informatica basis
3 ec
Cursus(sen) met maatschappelijke aspecten van informatica.
Thematische specialisatie keuze
24 ec
Verdieping in een deel van het vakgebied via wetenschappelijke colleges rond een thema naar keuze.
Keuze informatica keuze
12 ec
Verbreding via keuze van wetenschappelijke colleges buiten het gekozen thema.
Bijvak keuze
25 ec
Samenhangend geheel van colleges in een vakgebied naar keuze, buiten de informatica. De student kan een zelf samengesteld bijvakpakket ter goedkeuring voorleggen.
Vrije-keuzeruimte
6 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit
Afstudeeropdracht keuze
30 ec
Waarin de student laat zien dat hij op Masterniveau een probleem in de gekozen specialisatie kan oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken.

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.