Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (vanaf academisch jaar 2004/2005)

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: 2004 2005 2006. Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Vrije-keuzeruimte
6 ec
Cursus(sen) te kiezen uit het totale aanbod van de universiteit
Schakelcursussen
30 ec
Brug tussen de HBO-vooropleiding en de Masteropleiding. Het pakket wordt zonodig individueel bijgesteld.
Informatica basis
8 ec
Basis-cursuspakket met maatschappelijke aspecten van informatica en verwerking en presentatie van wetenschappelijke resultaten.
Research & development
15 ec
Academische systeemontwikkeling in bedrijfsomgevingen, deels in ons eigen studenten-softwarebedrijf.
Thematische specialisatie
24 ec
Wetenschappelijke cursussen op het gebied van Computer Security.
Keuze informatica keuze
18 ec
Verbreding via keuze van wetenschappelijke colleges buiten het specialisatiethema.
Bijvak keuze
19 ec
Samenhangend geheel van colleges in een vakgebied naar keuze, buiten de informatica. Er worden suggesties gedaan voor de invulling, maar de student kan ook een zelf samengesteld bijvakpakket ter goedkeuring voorleggen.
Afstudeeropdracht
30 ec
Waarin de student laat zien dat hij op Masterniveau een probleem in de gekozen specialisatie kan oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken. De afstudeeropdracht bevat een bedrijfsstage.

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.