Thematische Specialisatie - Software Constructie (vanaf academisch jaar 2000/2001)

In de loop van je studie volg je een aantal cursussen die elk bijdragen an één of meer van de hieronder beschreven doelen. Je studieprogramma geeft jaar voor jaar aan welke verplichte cursussen je volgt. Voor dit curriculum zijn studieprogramma's uitgewerkt voor een studie begonnen in één van deze jaren: . Omdat het een blik in te toekomst is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in komende jaren.

Thematische Specialisatie binnen de informatica
24 ec
Wetenschappelijke specialisatiecursussen

Hier vind je voor < 2017/2018 > opgegeven literatuur per cursus.