Informatica - Master variant O

Informatica basis : 3 ec

Cursus(sen) met maatschappelijke aspecten van informatica.


Voor een studie, begonnen in 2005 (onder voorbehoud)

1e jaar L 2005/2006
I00037
ICT & Samenleving 2 3 ec van 3 (fac)

Voor een studie, begonnen in 2006 (onder voorbehoud)

1e jaar L 2006/2007
I00037
ICT & Samenleving 2 3 ec van 3 (fac) inzet tentatief