Peter Achten,       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /P.Achten/

e-mail: tel. 52483

adres: M1.01.07

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.13 fte.
Bachelor-adviseur Informatica 01-09-2004   
160
begel   
Bachelor-adviseur Informatica 01-03-2005   
40
CE1J   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.01
2001/2002
0.54
2002/2003
0.36
2003/2004
0.47
2004/2005
0.37
2005/2006
0.33
2006/2007
0.35
2007/2008
0.00
2008/2009
0.00
2009/2010
0.00