Jozef Hooman, itt       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~hooman/

e-mail: tel. 52069

adres: M1.01.16

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Na een studie wiskunde in Nijmegen heb ik een aantal jaren gewerkt als docent wiskunde aan diverse scholen. Na de vervulling van mijn militaire dienstplicht ben ik in 1982 informatica gaan studeren in Nijmegen. Van 1985 t/m 1998 gewerkt aan de Technische Universiteit Eindhoven, eerst als onderzoeker in Europese projecten, en na mijn promotie in 1991 als universitair docent. Vanaf 1998 werkzaam als universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf oktober 2003 ben ik 4 dagen per week gedetacheerd als research fellow bij het Embedded Systems Instituut in Eindhoven.

Onderwijsverhaal
Mijn onderzoeksachtergrond ligt vooral op het gebied van de formele methoden voor technische systemen. Om deze technieken te kunnen inpassen in het industriele ontwikkelproces ben ik me ook gaan verdiepen in ontwikkelmethoden voor (embedded) software en het gebruik van UML daarbij. Dit laatste sluit nauw aan bij de cursussen die ik geef (Design of Embedded Systems) of gegeven heb (Ontwikkeling van Technische Systemen, Software Engineering 2). Omdat ik denk dat enige praktische ervaring heel belangrijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling van embedded systemen, probeer ik studenten zoveel mogelijk zelf te laten werken aan de modellering en de implementatie van een case studie. Verder begeleid ik, met veel plezier, regelmatig studenten die een afstudeerstage in het bedrijfsleven doen.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.08
2001/2002
0.54
2002/2003
0.61
2003/2004
0.31
2005/2006
0.19
2006/2007
0.16
2007/2008
0.01
2008/2009
0.00
2009/2010
0.04