Erik Poll, sos       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /E.Poll/

e-mail: tel. 52710

adres: M1.03.06

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
studie informatica en daarna gepromoveerd in de Informatica aan de TU Eindhoven, en na wat omzwervingen in Frankrijk en Engeland nu universitair docent aan de KUN.

Onderwijsverhaal
Ik ben een van de docenten bij de blokcursus Introductie Informatica, waarin we in de eerste 2 weken van het eerste kwartaal een bird's eye view van het hele vakgebied van informatica en informatiekunde proberen te geven. Nogal ambitieus om dit in 2 weken proberen te doen, maar wel leuk.

Verder geef ik samen met Marko van Eekelen het nieuwe vak Software Security, waarin wordt ingegaan op de security problemen veroorzaakt door gebrekkige sofware, en wat hiertegen te doen is.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
Sectieleider DS 01-01-2008   
*
   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.03
2001/2002
0.21
2002/2003
0.22
2003/2004
0.26
2004/2005
0.04
2005/2006
0.13
2006/2007
0.18
2007/2008
0.12
2008/2009
0.05
2009/2010
0.03