Marko van Eekelen,       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~marko/

e-mail: tel. 53410

adres: M1.03.05

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Ik ben sinds de start van de academische opleidingen Informatica in Nederland in 1981 betrokken bij dit instituut. In 1988 ben ik bij Henk Barendregt gepromoveerd. Mijn hobby is functioneel programmeren. Ik houd me bezig met allerlei zaken die te maken hebben met Software Kwaliteit zoals bijvoorbeeld LaQuSo: het laboratorium voor Software Kwaliteit, een samenwerkingsverband met de TU Eindhoven. Een belangrijk aspect van Software Kwaliteit is natuurlijk de security. Zo houd ik me onder andere bezig met Security Assessments van Smart Meters: slimme energiemeters die het stroomverbruik zelf doorgeven aan de centrale zonder dat de meteropnemern langs hoeft te komen.

Onderwijsverhaal
Ik heb in de loop der jaren al vele vakken in vele onderwijskundige werkvormen gegeven. Wat ik steeds weer leuk vindt aan onderwijs is dat je de studenten ziet leren, ziet groeien als deskundige maar ook ziet groeien als persoonlijkheid. Bovendien leer ik zelf ook steeds weer door het geven van onderwijs. Je begrijpt iets pas echt als je er zelf les over gegeven hebt!

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.23 fte.
LaQuSo, wetenschappelijk directeur 01-01-2006   
360
LaQuSo   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.01
2001/2002
0.21
2002/2003
0.37
2003/2004
0.44
2004/2005
0.43
2005/2006
0.36
2006/2007
0.55
2007/2008
0.15
2008/2009
0.08
2009/2010
0.04