Stijn Hoppenbrouwers, iris       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~stijnh/

e-mail: tel. 53049

adres: M1.02.05

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Na mijn studies Engelse Taal- en Letterkunde (Utrecht) en Linguistiek (Wales) raakte ik vanaf 1996 betrokken bij diverse projecten die IT en taalkunde combineerden (Universiteit van Tilburg). Van 1998-2000 heb ik in de IT industrie gewerkt als "research consultant" (Ordina Institute for Research and Innovation). In 2000 kwam ik naar Nijmegen om mee te helpen bij het opzetten en uitvoeren van de nieuwe studie Informatiekunde, en om te promoveren. In december 2003 promoveerde ik op "Conceptualisation Processes across IT-Supported Organisations" (promotor was Erik Proper). Op dit moment ben ik als docent betrokken bij vier cursussen: Introductie Informatica en Informatiekunde, Requirements Engineering, Onderzoeksmethoden 2, en Onderhandelen & Veranderen. Ook help ik bij de coordinatie van de Bachelorsripties, en begeleid ik elk jaar een aantal Bachelor's en Master's scripties. Ik doe onderzoek naar modelleerprocessen binnen systeemontwikkeling, en de ondersteuning daarvan. De nadruk ligt daarbij op het produceren van informatie- en procesmodellen, business rules, en architectuurmodellen. Ik ben vooral geinteresseerd in het bestuderen en vormgeven van IT-ontwikkelmethodes als (serieuze) "Games".

Onderwijsverhaal
Op dit moment ben ik als docent betrokken bij vier cursussen: Introductie Informatica en Informatiekunde, Requirements Engineering, Onderzoeksmethoden 2, en Onderhandelen & Veranderen. Al "mijn" cursussen hebben een (maar natuurlijk wel op IT en onderzoek toegespitste) taal- en communicatiecomponent in zich. Ook help ik bij de coordinatie van de Bachelorsripties, en begeleid ik elk jaar een aantal Bachelor's en Master's scripties. Verder help ik bij profielwerkstukken voor scholieren.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.05 fte.
PhD-coordinator 01-04-2009   
80
cp   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.03
2001/2002
0.26
2002/2003
0.15
2003/2004
0.22
2004/2005
0.43
2005/2006
0.41
2006/2007
0.49
2007/2008
0.14
2008/2009
0.09