Engelbert Hubbers, dis       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /E.Hubbers/

e-mail: tel. 52713

adres: M1.03.11A

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Ik heb in Nijmegen zowel Wiskunde als Informatica gestudeerd. Vervolgens ben ik gepromoveerd in de Algebra op het gebied van de al dan niet inverteerbare veeltermafbeeldingen. Tevens heb ik tijdens mijn AIO-schap mijn eerstegraads lerarenbevoegdheid gehaald. Vervolgens heb ik me twee jaar bij de automatiseringsafdeling van de landelijke politie bezig gehouden met de mobiele ontsluiting van databases. Van september 2001 tot november 2004 heb ik als postdoc gewerkt in de groep van Bart Jacobs aan allerlei Java Card gerelateerde onderwerpen. Tegenwoordig werk ik de halve week als wetenschappelijk programmeur bij Digital Security. De andere helft werk ik binnen diezelfde groep als docent.

Onderwijsverhaal
Naast docent bij de vakken Formeel Denken, Beweren en Bewijzen en Semantiek en Correctheid, ben ik tegenwoordig ook de coordinator van de bachelorscriptie.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.06 fte.
Webredacteur    
50
Webred   
Tutor Informatica 30-08-2010   
40
tutor   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2001/2002
0.01
2002/2003
0.01
2003/2004
0.01
2005/2006
0.19
2006/2007
0.38
2007/2008
0.14
2008/2009
0.01
2009/2010
0.03