Bart Jacobs, itt       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /B.Jacobs/

e-mail: tel. 52236

adres: M1.03.10

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Ik heb in Nijmegen wiskunde en filosofie gestudeerd en ben er ook gepromoveerd in de (theoretische) informatica. Na een aantal jaren verder theoretisch onderzoek ben ik me met semantiek en correctheid van Java programma's bezig gaan houden, speciaal op smart cards. Dat heeft me in contact gebracht met het onderwerp security. Het is een van de spannendste onderwerpen binnen de informatica en informatiekunde (en misschien ook wel daarbuiten). Het is breed, multidisciplinair en betreft veel actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijv. rekeningrijden of elektronisch stemmen.

Onderwijsverhaal
Ik geef het vak (inleiding) computer security voor tweede en derde jaars studenten. Je moet er een aantal basisbegrippen en technieken leren kennen, maar vooral een bepaalde kritische manier van denken aanleren. Die probeer ik via een groot aantal, vaak zeer actuele, voorbeelden over te brengen.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.13 fte.
Adjunct-directeur ICIS 01-10-2008   
160
oz   
Lid wetenschapsredactie FNWI    
40
   
Lid PR-commissie    
*
PRC   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.06
2001/2002
0.02
2002/2003
0.17
2003/2004
0.20
2004/2005
0.18
2005/2006
0.13
2006/2007
0.17
2007/2008
0.11
2008/2009
0.04