Jan Tretmans, itt       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~tretmans/

e-mail: tel. 52069

adres: M1.01.16

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Na een studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, ben ik aan dezelfde universiteit gepromoveerd in de Informatica. Daarna heb ik in Twente een aantal jaren gewerkt in verschillende nationale en internationale projecten. Tussendoor heb ik enige tijd in Noorwegen, in Duitsland en op Kreta gewerkt (wat ik iedereen kan aanraden), en ook heb ik enige tijd bij CMG (nu LogicaCMG) gewerkt waar ik o.a. betrokken was bij het besturingsysteem van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Sinds 2002 werk ik als UHD bij de Radboud Universiteit, eerst voltijds, en sinds 2006 voor een dag per week. De overige vier dagen werk ik bij het Embedded Systems Instituut (ESI) in Eindhoven.

Onderwijsverhaal
In mijn werk staat de kwaliteit van (embedded) software centraal, in het bijzonder werk ik aan het gebruik van formele methoden bij het ontwikkelen van software, en aan het systematisch testen van software. Vooral de combinatie van deze twee heeft mijn interesse: het testen van software op basis van formele specificaties, of wel: model-based testing. Hierover kun je meer leren in het vak Testtechnieken.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2001/2002
0.28
2002/2003
0.42
2003/2004
0.38
2004/2005
0.13
2005/2006
0.23
2006/2007
0.10
2007/2008
0.00
2008/2009
0.00