Henk Barendregt, g       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~henk/

e-mail: tel. 52077

adres: M1.01.16

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Studeerde Wijsbegeerte van de Wiskunde te Utrecht en promoveerde aldaar (1971) op de Lambda Calculus, een gestyleerde formele taal om algoritmen en tegenwoordig ook bewijzen uit te drukken. Dat de lambda calculus gestyleerd is betekent dat deze taal arm is, maar wel volledig. Dat is een nadeel voor het daadwerkelijk weergeven van programma's en bewijzen, maar een voordeel wanneer je dingen wilt aantonen over de collectie van alle mogelijke berekenbare functies en bewijzen. Rijkere systemen gebaseerd en of geinspireerd door de lambda calculus zijn de talen Lisp, ML, Clean en Haskell voor programma's en de taal Coq voor bewijzen.

Onderwijsverhaal
Met de juiste aandacht worden alle vakken mooi. Graag wil ik de studenten die ervaring meegeven. Het vak "Reflection and its use, with an emphasis on Languages and Lambda Calculus" (voor biologen) geeft aan hoe het mechanisme van zelf-beschrijving mogelijk is in redelijk eenvoudige systemen en een groot potentieel hebben. Het mechanisme komt voor in de levende cel, in de omgangstaal, in de wiskunde, in de informatica en in de menselijke geest. Het vak "Processen" maakt een analyse van acties in termen van kleinere acties. Het bestudeert hoe de kleinst mogelijke acties samengesteld worden tot grotere acties met een van te voren gewenst gedrag. Deze acties worden gebruikt in reactieve programma's.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.01
2001/2002
0.19
2002/2003
0.17
2003/2004
0.04
2004/2005
0.17
2005/2006
0.00
2006/2007
0.13
2007/2008
0.00
2009/2010
0.00