JaapHenk Hoepman, itt       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~jhh/

e-mail: tel. 52077

adres: M1.03.01

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Jaap-Henk Hoepman is senior onderzoeker security en cryptografie in de Security of Systems groep van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij begon zijn carriere als security expert in de security groep van KPN Research, na zijn academische promotie aan het CWI, Amsterdam. Zijn onderzoek naar nieuwe cryptografische protocollen is veelal gebaseerd op problemen in de praktijk. Hij spreekt regelmatig over deze onderwerpen op nationale en internationale congressen, en publiceert hierover in (inter)nationale tijdschriften. Soms treed hij op als deskundige in de media, en schrijft hij artikelen voor de populair wetenschappelijke pers. Daarnaast is hij zeefdrukker en grafisch ontwerper, en beoefent hij Goju Ryu karate-do.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2003/2004
0.03
2004/2005
0.14
2005/2006
0.11
2006/2007
0.10
2008/2009
0.00