Arjen Hommersom, sws       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~arjenh/

e-mail: tel. 52104

adres: M1.01.03

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Studie informatica met specialisatie `intelligente systemen' (Utrecht). Van 2004 tot 2007 heb ik promotieonderzoek gedaan hier in Nijmegen. Sinds begin 2008 ben ik werkzaam als postdoctoraal onderzoeker. Mijn onderzoek richt zich op het toepassen en ontwikkelen van nieuwe technieken in de kunstmatige intelligente. Hoewel ik nog relatief jong ben, ben ik een fan van de `good old-fashioned AI', die zich bezig houdt met het maken van intelligente systemen door middel van het manipuleren van symbolen.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2003/2004
0.00
2004/2005
0.07
2005/2006
0.11
2006/2007
0.08
2007/2008
0.00
2008/2009
0.00