Erik Barendsen,       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /E.Barendsen/

e-mail: tel. 52646

adres: M1.00.07

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.45 fte.
Opleidingsco√∂rdinator Informatica 01-03-2013   
360
cpOW   
Opleidingsco√∂rdinator Informatica 01-03-2013   
360
owdir   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.01
2001/2002
0.15
2002/2003
0.21
2003/2004
0.19
2004/2005
0.26
2005/2006
0.16
2006/2007
0.30
2007/2008
0.14
2008/2009
0.00
2009/2010
0.00