Tom Heskes, iris       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~tomh/

e-mail: tel. 52696

adres: M1.02.06B

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Jaren geleden ben ik afgestudeerd in de natuurkunde in Nijmegen en vervolgens gepromoveerd op het onderwerp "leren in neurale netwerken". Langzaam maar zeker verschoof mijn onderzoek meer en meer in de richting van de informatica. Na een postdoc op het Beckman Institute in Urbana-Champaign (Illinois) kwam ik weer terug in Nijmegen bij SNN. Ik hield en houd me nog steeds bezig met het ontwikkelen en begrijpen van intelligente systemen die kunnen leren uit data. Als directeur van het bedrijfje SMART Research BV heb ik me ingezet voor het bouwen van concrete toepassingen in het bedrijfsleven. Sinds oktober 2004 ben ik werkzaam bij ICIS, vanaf 1 oktober 2008 als hoogleraar kunstmatige intelligentie binnen de sectie Intelligent Systems. We werken aan verschillende uitdagende toepassingen: brein-computer interfaces, het personaliseren van gehoorapparaten en het extraheren van kennis uit bakken biologische data.

Onderwijsverhaal
In het vak "Lerende en redenerende systemen", dat ik in het voorjaar verzorg voor studenten informatica, informatiekunde en kunstmatige intelligentie laat ik zien en beleven hoe computers kennis kunnen extraheren uit grote hoeveelheden data. De master cursus "Inleiding patroonherkenning" (beter: "Inleiding in de machine learning") is een logisch vervolg hierop en dekt voor een deel het onderzoek dat ik doe. Waar we bij "Lerende en redenerende systemen" vooral basistechnieken behandelen, gaan we bij "Inleiding patroonherkenning" wat dieper en richten ons wat meer op de wiskundige achtergrond.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.60 fte.
Onderzoeksdirecteur ICIS    
960
oz   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2004/2005
0.37
2005/2006
0.29
2006/2007
0.43
2007/2008
0.07
2008/2009
0.00
2009/2010
0.00