Rinus Plasmeijer, sws       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~rinus/

e-mail: tel. 52644

adres: M1.01.06

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.11 fte.
Voorzitter examencommissie 01-04-2009   
160
ExC   
Lid colloquium doctumcommissie    
8
ExC   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.08
2001/2002
0.24
2002/2003
0.33
2003/2004
0.36
2004/2005
0.41
2005/2006
0.35
2006/2007
0.45
2007/2008
0.08
2008/2009
0.00