Janos Sarbo, das       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /~janos/

e-mail: tel. 53049

adres: M1.02.05

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Na het afstuderen in de electrotechniek op de Technische Universiteit Boedapest, heb ik mijn proefschrift geschreven over `statische analyse van software in embedded systemen'. Na mijn promotie vertrok ik naar Nijmegen waar ik jarenlang onderzoek deed naar vertalers en grammatica's voor de natuurlijke taal. Na een onderzoek naar conceptuele strukturen heb ik mijn focus gericht op de cognitive aspecten van kennis en kennisrepresentatie.

Onderwijsverhaal
Als informatie verwerking door de mens (brain) kan worden gemodelleerd als een proces dan ben ik ge√Įnteresseerd in een computationele realisatie van dat proces en het onderliggende programma. In het vak Cognitie en Representatie vertel ik over een dergelijke theorie en laat ik zien dat de voorgestelde proces view van informatieverwerking ons in staat stelt nieuwe antwoorden te geven op modelleerproblemen in taalverwerking, logisch redeneren en betekenisvolle interpretatie.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.09 fte.
Buitenlandco√∂rdinator Erasmus - Socrates    
60
OW-Buit   
Tutor Informatiekunde 30-08-2010   
40
tutor   
Arbo-contactpersoon 24-11-2004   
40
cp   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.13
2001/2002
0.24
2002/2003
0.25
2003/2004
0.46
2004/2005
0.46
2005/2006
0.46
2006/2007
0.38
2007/2008
0.05
2008/2009
0.00
2009/2010
0.00