Hans Zantema, g       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: http://www.win.tue.nl/~hzantema/

e-mail: tel. 52069

adres: M1.01.16

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Naast mijn aanstelling aan de Technische Universiteit in Eindhoven ben ik voor een dag per week verbonden aan de Radboud Universiteit. Daarin is termherschrijven een belangrijk aandachtsgebied, voornamelijk op het gebied van onderzoek. Maar gelukkig mag ik ook onderwijs over dit onderwerp verzorgen als onderdeel van het vak Semantiek en Correctheid.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2008/2009
0.02