Tjeerd Dijkstra, das       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: http://www.cs.ru.nl/~tjeerdd

e-mail: tel. 52019

adres: M1.02.02

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.00 fte.
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2008/2009
0.00