Frits Vaandrager, sws       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /F.Vaandrager/

e-mail: tel. 52216

adres: M1.01.04

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.
Studie wiskunde (met specialisatie informatica) in Leiden. Vervolgens promotieonderzoek op het CWI in Amsterdam op het terrein van de informatica. Na een verblijf als postdoc in de VS (MIT ) en Zuid-Franktijk (CMA) en een paar jaar als groepsleider bij het CWI, in december '95 benoemd als hoogleraar aan de Radboud Universiteit met als leeropdracht Informatica voor Technische Toepassingen.

Onderwijsverhaal
In het collegejaar 2008/2009 draag ik bij aan de cursussen Processen & Processoren, Analysis of Embedded Systems, en de cursus Inleiding Robotica bij Kunstmatige Intelligentie. Deze cursussen sluiten nauw aan bij mijn onderzoek. Gedistribueerde algoritmen en protocollen boeien mij enorm. Het is fascinerend hoe een stel processen met ieder een heel eenvoudig gedrag bij elkaar in een netwerk toch zeer complexe taken kunnen verrichten. Op het eerste gezicht is het vaak volstrekt onduidelijk dat er in die chaos van parallel werkende en elkaar berichten versturende processoren iets nuttigs gebeurt. Het totale aantal systeemtoestanden is meestal astronomisch. Toch, door systematisch na te denken over correctheid en gebruik te maken van computergereedschap (model checkers, theorem provers) lukt het om orde te scheppen in deze chaos en door te dringen tot de essentie van een technologie die via Internet, mobiele telefonie, enz, een revolutie teweeg heeft gebracht in onze samenleving. De wiskunde die nodig is voor het analyseren van gedistribueerde algoritmen is prachtig en bouwt direct voort op de traditionele theorie van formele talen en automaten (het leukste vak tijdens mijn studie in Leiden).

Het onderzoeksgebied van mijn groep overdekt meer dan de bovengenoemde colleges. Daarom raad ik een pakket van specialisatiecolleges aan als je expert wilt worden op het gebied van embedded systems. Ik vind het leuk om afstudeerstages te begeleiden, zowel in het buitenland, bij bedrijven, of intern binnen het instituut!

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.70 fte.
Onderwijsdirecteur OII 01-03-2013   
960
owdir   
Lid gebiedsbestuur exacte wetenschappen van NWO 01-09-2006   
160
   
Voorzitter PR-commissie 01-01-2001   
*
PRC   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.13
2001/2002
0.15
2002/2003
0.14
2003/2004
0.14
2004/2005
0.26
2005/2006
0.23
2006/2007
0.26
2007/2008
0.33
2008/2009
0.15