Theo van der Weide, iris       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /Th.P.vanderWeide/

e-mail: tel.

adres: M1.01.01

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal

Mijn belangstelling voor computers werd definitief gewekt toen ik tijdens een jeugdschaaktoernooi op de (op dat moment in aanbouw zijnde) campus van de TU Eindhoven een demonstratie kreeg van het pronkstuk van de afdeling wiskunde. Later ben ik daar wiskunde gaan studeren, en koos voor de afstudeerrichting Computer Science.

De introductie van de pc heb ik vanuit het bedrijfsleven meegemaakt. Voor mij was de koppeling tussen theorie en praktijk altijd belangrijk. Toen de eerste Cd-rom's werden ontwikkeld, heb ik meegedaan aan een project voor de bouw van Cd-rom applicaties. Het ontwikkelde gereedschap bestreek het volledige traject, van inscannen (omzetten van lay-out naar structuur), indexeren (waar gaat het over), design (hoe zien de pagina's eruit), optimalisatie (gegevens optimaal op de Cd-rom plaatsen) en toegankelijkheid (overkoepelende structuur, effectief zoeken hierbinnen). Hierna begon Internet haar grote vlucht, en werd de information retrieval alleen maar belangrijker!

Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, keerde ik terug naar de Universiteit. De reden was dat het jachtige van het bedrijfsleven mij onvoldoende mogelijkheden bood tot inhoudelijke verdieping. Nadat een project is afgerond, wil ik graag nog even doordenken over de vraag: heb ik nu één probleem opgelost, of eigenlijk een hele klasse van problemen? En wat is dan het essentiële van die klasse, en hoe ziet de algemene oplossing er dan uit? Kortom, theorievorming.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.36 fte.
Opleidingscoördinator Informatiekunde 01-01-2008   
360
owdir   
Adviseur buitenlandse studenten 01-01-2009   
80
OW-Buit   
Adviseur buitenlandse studenten 01-01-2009   
80
begel   
Buitenlandcoördinator    
60
OW-Buit   
Opleidingscoördinator Informatiekunde    
*
cpOW   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.00
2001/2002
0.38
2002/2003
0.33
2003/2004
0.49
2004/2005
0.42
2005/2006
0.52
2006/2007
0.73
2007/2008
0.30
2008/2009
0.17
2009/2010
0.02