Patrick van Bommel, iris       < 2017/2018 >

geen pasfoto bekend

pers. homepage: /P.vanBommel/

e-mail: tel. 52509

adres: M1.01.10

geen 2e foto bekend

Mini-c.v.

Onderwijsverhaal
Mijn interesse richt zich op modellen en op transformatie van modellen. Bij de definitie van modellen is het belangrijk om te zorgen voor een duidelijke (formele) semantiek. Daardoor kunnen we ook de equivalentie en eventuele inconsistentie van modellen aantonen. Bij de transformatie van modellen is het belangrijk om correctheid van transformaties te garanderen. Door middel van stuurparameters zorgen we dat we meer invloed kunnen hebben op het gedrag van transformaties.

Taken
organisatietaken* start datum   eind datum 
uur/jaar*
 
0.15 fte.
Vice-voorzitter examencommissie    
240
ExC   
Afstudeercoƶrdinator 01-09-2004   
*
cpOW   
onderwijstaken verantw. semester
uur
deelnemers
0.00 fte.

*) Als een organisatietaak uitgevoerd wordt uit hoofde van een andere, ook hier genoemde taak, zijn geen extra uren uitgewezen.

jaar
ow totaal
2000/2001
0.65
2001/2002
0.59
2002/2003
0.53
2003/2004
0.62
2004/2005
0.84
2005/2006
0.66
2006/2007
0.69
2007/2008
0.31
2008/2009
0.41