BCU321 (BCU321)
Systeemtheorie (nieuwe stijl)*
< 2006/2007 > 06-09-2006 t/m 01-11-2006 () H
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (2 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 16 uur plenair college, 16 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 136 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: