FMT005B (FMT005B)
Financieel Economisch Management*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Master variant MT (2005) Management (5 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Management (5 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Management (5 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Management (5 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Management (5 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Management (5 ec)
omvang
5 ec (140 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
5 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 5ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: