I00004 (I00004)
Afstudeeropdracht Embedded Systems*
< 2006/2007 > t/m () H,L
Informatica - Master variant MT (2005) Afstudeeropdracht (30 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Afstudeeropdracht (30 ec)
omvang
30 ec (840 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
30 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 30ec * 0.15 u/student/ec)

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Jozef Hooman
sws
60u. Sander Vermolen

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: