I00006 (I00006)
Afstudeeropdracht Informatiekunde*
< 2006/2007 > t/m () H,L
Informatiekunde na het HBO (2003) Masterprogramma "Informatiearchitectuur" (18 ec)
omvang
18 ec (504 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 20 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 484 uur zelfstudie
investering
18 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 18ec * 0.15 u/student/ec)

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Patrick van Bommel
sws
60u. Dirk-Jan van Kessel
60u. Marco Jansen
60u. Mehmet Anuk
60u. Rogier Heerkens
60u. Thijs Leusink

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Perry Groot
das
60u. F. Bruijsten

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Stijn Hoppenbrouwers
sws
60u. Jeroen Roelofs
60u. Jorg Mutter
60u. Matthijs van Roosmalen
60u. Sean Natoewal

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Bart Jacobs
dis
60u. Alex Hamakers

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Erik Proper
sws
60u. B Ramspeck
60u. Chris Nellen
60u. David Campbell
60u. Guido Chorus
60u. Paul van Vlaanderen
60u. Robin vh Wout
60u. Yves Janse

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Janos Sarbo
das
60u. Maikel Couwenberg

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Frits Vaandrager
sws
60u. Erik van Beijnen

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. ir. Theo van der Weide
das
60u. Max Hinne

speciale web-site

 

Leerdoelen

De student is in staat op masterniveau een informatiekundig probleem te analyseren en oplossen met behulp van wetenschappelijke methoden en technieken. De afstudeeropdracht kan worden gecombineerd met een bedrijfsstage.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: