I00015 (I00015)
Beeldverwerking*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Embedded systems (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Embedded systems (6 ec) Embedded systems (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie Embedded systems (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie Embedded systems (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Thematische specialisatie (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Thematische specialisatie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 16 uur plenair college, 8 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 12 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 132 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site
http://www.cs.ru.nl/~ths

 

Beelden en digitale bewerkingen ervan zijn belangrijk voor het waarnemen van onze omgevingen. Ze worden bijv. gebruikt voor medische toepassingen, waarneming van de aarde door satellieten of voor kwaliteitscontrole in fabricage processen. Je leert beeldbewerkingproblemen aan te pakken met behulp van algoritmen en methoden en met programmapakketten.

Leerdoelen

In staat zijn een plan van aanpak te ontwikkelen voor beeldbewerking problemen. Daarbij oog hebben voor de totale keten van beeldopname, beeldverbetering en beeldopslag tot herkenning en classificatie van relevante objecten, alsmede de interactie met het totale systeem, met bijvoorbeeld andere sensoren, aan te sturen apparaten of een menselijke operateur.
Programmapakketten, toolboxes, algoritmen en methoden voor beeldbewerking kunnen evalueren met betrekking tot hun geschiktheid voor een specifieke applicatie. Algoritmen voor beeldbewerking, zoals bijv. aangeduid in een wetenschappelijke publicatie, kunnen ontwerpen en implementeren en het gedrag van het resulterende programma kunnen meten, evalueren, documenteren en presenteren.

Onderwerpen

aZie de web pagina voor onderwerpen en collegestof. Omdat voor een nieuwe, meer dynamische opzet voor het college gekozen is, worden deze pagina's voortdurend aangepast.

Werkvormen

RT2 is een semester cursus met geïntegreerde tentaminering. Zelfstudie, werken in groepsverband en presenteren zijn de belangrijkste werkvormen om de doelstelling van de cursus te bereiken. De cursus bestaat uit:

vier opdrachten, in groepjes van 3-5 studenten, af te sluiten met een verslag en een presentatie.
 • colleges waarbij een actieve deelname verplicht is. Deze colleges betreffen de voorbereiding van de opdrachten, de presentaties en mogelijk enige additionele onderwerpen. Indien om geldige en beargumenteerde redenen meer dan 20% ervan gemist wordt, worden de gemiste colleges vervangen door een opdracht waaraan voldaan dient te worden.
 • een individuele reflectie en evaluatie opdracht, af te sluiten met een verslag.
 • consulten van de docent op afspraak.
 • Vereiste voorkennis

  De basisopleiding Informatica is een voldoende basis voor het volgen van dit vak. Er wordt niet vanuit gegaan dat je het vak RT1 gevolgd hebt, wel wordt dit voor studenten in de technisch gerichte Informatica aanbevolen.
  Niet-Informaticastudenten dienen een goede programmeerbekwaamheid te hebben ongeveer overeenkomend met die na de basisopleiding Informatica. Voor praktische opdrachten is ervaring nodig in taal en systeem van het gebruikte beeldbewerkingpakket, nu is dat Windows en C++. Ontbrekende bekwaamheden in onderdelen van de wiskunde en machinearchitectuur kunnen veelal door zelfstudie met behulp van het aanbevolen boek of andere boeken bijgespijkerd worden. Contact met de docent is dan gewenst.

  Tentaminering

  Er dient voldaan te worden aan de actieve deelname verplichting of vervangende opdracht. Elk van de 5 opdrachten dient ingeleverd te zijn en wordt beoordeeld met een cijfer. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald:

  • Indien 1 (of meer) van de opdrachten minder dan 5 is (zijn): het laagste cijfer
  • Anders: het gemiddelde van de 5 cijfers

  Combinatiemogelijkheden

  Voor Informaticastudenten is de combinatie RT1 en RT2 één van de mogelijke basissen voor het ReseachLab. Tevens is het een voorwaarde voor veel afstudeeropdrachten bij ITT, zowel interne als externe bij de medische faculteit en bedrijven.
  RT2 kan een rol spelen bij bepaalde andere afstudeeropdrachten (en voorbereidende colleges) b.v. gebruikersinterfaces, multi-media systemen, image databases, beeldcompressie en communicatie, etc.
  Voor niet-Informaticastudenten is Beeldverwerking van belang bij het verwerken van sensor- of simulatiegegevens.

  Literatuur

  R.C. Gonzalez & R.E. Woods, Digital Image Processing, Second Edition, Prentice-Hall, ISBN 0-201-18075-8. Studenten dienen zelf een voldoende toegang tot dit boek te regelen.


  Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 15 begonnen, echt meegedaan, 11 geslaagd met 1e kans, 11 geslaagd totaal
  Q: