I00017 (I00017)
Geheugen, distributie en netwerken*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Bachelor (2003) Hardware: Machines en infrastructuur (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 24 uur plenair college, 32 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 8 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 104 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.35 u/student/ec)
speciale web-site
http://www.cs.ru.nl/~ths

 

In toenemende mate heeft een gebruiker van informatie en communicatie technologie niet te maken met één computer maar met een veelvoud van systemen die onderling verbonden zijn. Elke computer bevat ook steeds meer logische componenten, bijvoorbeeld een hiërarchie van caches. Taken en informatie zijn gedistribueerd over die systemen en binnen elke computer, maar voor de gebruiker dient het geheel zich voor te doen als één, goed geïntegreerd systeem. Deze cursus richt zich op het goed kunnen gebruiken van de basisprincipes die aan computernetwerken en aan het distribueren van taken en informatie ten grondslag liggen.

Leerdoelen

De verschillende aspecten die aan bod komen tijdens het ontwerp en gebruik van computer netwerken in een standaard model kunnen plaatsen en methoden om taken en informatie te distribueren binnen en over computers kunnen hanteren. De vijf lagen van een standaard model (fysieke laag, data link laag inclusief medium access sublaag, netwerk laag, transport laag en applicatie laag) kunnen hanteren. Apparatuur en software kunnen plaatsen in het model, de mogelijkheden en problemen ervan kunnen inschatten. De gevolgen van nieuwe ontwikkelingen kunnen inschatten, met name voor de applicatie laag. Problemen voor distributie van taken en informatie kunnen voorzien en aanpakken.

Onderwerpen

Zie mijn web pagina voor onderwerpen en collegestof.

Werkvormen

A3 is een semester cursus met geïntegreerde tentaminering. Zelfstudie en werken in groepsverband zijn de belangrijkste werkvormen om de doelstelling van de cursus te bereiken. De cursus bestaat uit:
een netwerk en een applicatie opdracht, beide af te sluiten met een verslag en een presentatie. Hierbij wordt uitgegaan van een nieuw product, methode, dienst of protocol dat grondig beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd wordt in termen van het standaard model.

 • een praktische opdracht, af te sluiten met een verslag en computerprogramma's. Dit betreft implementatie en performance evaluatie van een voorgegeven protocol.
 • een opdracht over geheugenbeheer, af te sluiten met een verslag.
 • colleges waarbij een actieve deelname verplicht is. Deze colleges betreffen de voorbereiding van de opdrachten, de presentaties en mogelijk enige additionele onderwerpen. Indien om geldige en beargumenteerde redenen meer dan 20% ervan gemist wordt, worden de gemiste colleges vervangen door een opdracht waaraan voldaan dient te worden.
 • een individuele reflectie en evaluatie opdracht, af te sluiten met een verslag.
 • consulten van de docenten op afspraak.
 • Vereiste voorkennis

  Van de voorafgaande cursussen zijn vooral A1 en A2 (bedrijfssystemen) voor alle opdrachten en P2 en P3 voor de praktische opdracht van belang, beheersing van C is nodig.

  Tentaminering

  Er dient voldaan te worden aan de actieve deelname verplichting of vervangende opdracht. Elk van de 5 opdrachten dient ingeleverd te zijn en wordt beoordeeld met een cijfer.
  Het eindcijfer wordt als volgt bepaald:

  • Indien 1 (of meer) van de opdrachten minder dan 5 is (zijn): het laagste cijfer
  • Anders: het gemiddelde van de 5 cijfers

  Combinatiemogelijkheden

  Voor veel cursussen in de master opleiding die door docenten van de afdeling ITT gegeven worden is A3 essentieel.

  Literatuur

  A.S. Tanenbaum, Computer Networks (vierde editie), Prentice Hall.
  Het boek van de cursus Processen en Concurrency: William Stallings "Operating Systems: Internals and Design principles", de hoofdstukken "Memory Management" en "Virtual Memory"
  Studenten dienen zelf voldoende beschikbaarheid daarvan te regelen.


  Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 20 begonnen, 8 echt meegedaan, 7 geslaagd met 1e kans, 7 geslaagd totaal
  Q: