I00018 (I00018)
Betrouwbaarheid van softwaresystemen*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 31-01-2007 () H
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Thematische specialisatie (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Thematische specialisatie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Thematische Specialisatie - Software Constructie (2000) Thematische Specialisatie binnen de informatica Softwareconstructie (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 28 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 28 uur gesprekken met de docent, 56 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 56 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Marko van Eekelen
dis
105u.

docent
afdeling
tijdbesteding

prof.dr.ir. Rinus Plasmeijer
sws
100u.

speciale web-site
/~marko/onderwijs/bss

 

Reliability of Software Systems:

Case studies in software reliability, preferably in the context of LaQuSo, the Laboratory for Quality Software of TU Eindhoven and RU Nijmegen.

Leerdoelen

Experience with tools for assessing reliability aspects of software systems Experience with level of reliability in practice Experience with practical applicability of academic tools Academic evaluation of applicability of reliability tools

Onderwerpen

aaaMany different subjects: varying from security issues via static analysis, to formal verification, testing and performance analysis. Tools that can be used are e.g. JML, Spec#, Findbugs, Esc-Java, Sparkle, PVS, Yasper, mcrl2, Gast, Torx.

Werkvormen

A few lectures for general instruction followed by a case study guided by a supervisor. Regular supervisory meetings. Regular progress meetings with all case study groups.

Vereiste voorkennis

Bachelor

Tentaminering

Evaluation Report, End presentation


Evaluatie: studentenquêtes /~marko/onderwijs/bss; docentevaluatie
Rendement: 20 begonnen, 10 echt meegedaan, 5 geslaagd met 1e kans, 3 geslaagd totaal
Q: