I00027 (I00027)
Datastructuren*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (3 ec) Proces van verandering en bestendiging (3 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 45 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 60 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 1 uur gesprekken met de docent, 15 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 47 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.75 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Pieter Koopman
sws
260u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Sjaak Smetsers
sws
125u.

speciale web-site
/~pieter/pi2

 

Volgens dezelfde systematische methode als in Algoritmiek worden complexere algoritmen ontworpen en gerealiseerd. Deze cursus is primair bedoeld voor informatiekundestudenten en staat open voor anderen. Het grootste verschil met de cursus Recursieve datastructuren (voor informatici) is de minder formele aanpak.

Leerdoelen

 • Ingewikkeldere algoritmen begrijpen, afleiden en implementeren.
 • Toepassingsmogelijkheden van zoekalgoritmen (als back-tracking). herkennen, het geschiktste algoritme kunnen kiezen en implementeren.
 • Recursieve datastructuren (lijsten en bomen) gebruiken en ontwikkelen.
 • Basisprincipes van OO begrijpen, herkennen en toepassen.
 • Abstraheren via modulen en klassen.
 • Complexere bibliotheken gebruiken.
 • Gegeven programma's kunnen begrijpen en uitbreiden.

Onderwerpen

aaBacktracking; branch and bound; recursieve datatypen: lijsten, queues, stacks, graphen, bomen; virtual functions; inheritance; graphical user interfaces (GUI's); modules; templates; exceptions; ontwikkelmethodes; correctheid; complexiteit.

Toelichting

De gebruikte ontwikkelmethode kent dezelfde stappen als in Algoritmen en programma's. De problemen zijn alleen groter en ingewikkelder. Er is meer aandacht voor de keuze van algoritme en datastructuren en correctheid.

Werkvormen

Deze cursus bestaat uit een college waarop de belangrijkste zaken worden toegelicht. Ontwerpen en implementeren van algoritmen leer je echt in het practicum, dit heeft dan ook een belangrijke rol in deze cursus. Opgaven worden toegelicht en nabesproken, meestal in de vorm van een werkcollege.

Vereiste voorkennis

Algoritmiek of gelijkwaardige kennis.

Tentaminering

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Indien het resultaat tenminste 5,5 is berekenen we het eindcijfer door middeling met het practicumcijfer.

Literatuur

 • Dictaat Datastructuren.
 • Big C++, Wiley International Edition, Cay Horstmann, Timothy A. Budd, ISBN: 0-471-65023-4.
  Met een beetje zoeken kun je dit boek waarschijnlijk voor minder dan 40 euro op het internet vinden (b.v. amazone.uk)
 • Indien je een ander C++ boek hebt overleg dan even, vaak zal dit ook voldoen.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 50 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: