I00028 (I00028)
Discrete Wiskunde*
< 2006/2007 > 18-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Bachelor (2003) Wiskunde (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.75 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site

 

De cursus Discrete Wiskunde bestaat uit twee delen: (1) het ontwikkelen van taalmiddelen en objecten die aan de basis staan van de wiskunde en informatica (2) het ontwikkelen van technieken voor het coderen, tellen en structureren van discrete verzamelingen

Leerdoelen

* de student heeft inzicht in de opbouw van de wiskunde, beheerst de taal van de wiskunde en kan werken met wiskundige objecten * de student begrijpt en beheerst de basistechnieken van de discrete wiskunde en kan deze toepassen in de informatica

Onderwerpen

a* logica en verzamelingsleer * equivalentierelaties en ordeningen * bijectieve functies en machtigheden * combinatoriek en telprincipes * recursie * machtreeksen en voortbrengende functies * graphentheorie

Werkvormen

elke week leer je een hoofdstuk middels een hoorcollege, zelfstudie, een werkcollege en een toets

Vereiste voorkennis

er wordt geen voorkennis vereist

Tentaminering

Je eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van de wekelijkse toetsen en een eindtoets, de berekeningswijze vind je in het voorwoord van het diktaat

Literatuur

Diktaat nr 0.50.117: Discrete Wiskunde voor Informatici 2005, Wim Gielen (begin september te koop bij de diktatencentrale)


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 20 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: