I00028A (I00028B)
Discrete Wiskunde (schakelcursus)*
< 2006/2007 > 18-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
3 ec * 0 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.75 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site

 

De schakelcursus Discrete Wiskunde bestaat uit 2 delen: 1. Het ontwikkelen van taalmiddelen en objecten die aan de basis staan van de wiskunde en informatica 2. het ontwikkelen van tchnieken voor het coderen, tellen en structureren van discrete verzamelingen

Leerdoelen

De student heeft inzicht in de opbouw van de wiskunde, beheerst de taal van de wiskunde en kan werken met wiskundige objecten

Onderwerpen

a* logica en verzamelingsleer * equivalentierelaties en ordeningen * bijectieve functies en machtigheden

Werkvormen

Elke week leer je een hoofdstuk middels een hoorcollege, zelfstudie, een werkcollege en een toets

Vereiste voorkennis

er is geen voorkennis vereist

Tentaminering

je eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van de wekelijkse toetsen en een eindtoets, de berekeningswijze vind je in het voorwoord van het diktaat

Literatuur

Diktaat 050.117: Discrete Wiskunde voor Informatici 2005, Wim Gielen (begin september verkrijgbaar te koop bij de diktatencentrale)


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 15 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: