I00030 (I00030)
Formeel Denken*
< 2006/2007 > 18-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatiekunde - Bachelor (2003) Grondslagen (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 30 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 30 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 108 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.75 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Freek Wiedijk
sws
195u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Engelbert Hubbers
dis
195u.

speciale web-site
/~freek/courses/fd-2006/

 

In dit college leer je met precisie om te gaan met de objecten die voor de informatica van belang zijn. Om een idee te krijgen van de toepasbaarheid van deze formele (wiskundige) methode zullen we een aantal exemplarische voorbeelden bekijken.

De volgende begrippen zijn bijvoorbeeld van belang in de informatica: 'Werkelijkheid', '(formele) taal', 'betekenis', 'waarschijnlijkheid' en 'proces'. De hulpmiddelen die we zullen gebruiken om met precisie met deze onderwerpen om te gaan komen uit de wiskunde en theoretische informatica: logica, algebra, combinatoriek, formele taaltheorie en eindige automaten. Het gaat er niet zozeer om alle technieken te beheersen, maar meer om te weten dat ze er zijn. Toch zal er in het college flink geoefend worden.

Het college is verdeeld in vijf blokken van twee a drie weken: Propositie Logica , Predicaten Logica, Talen, Combinatoriek en Automaten. Ieder blok wordt afgesloten met een toets die (indien voldoende gemaakt) positief meetelt voor het eindresultaat.

Leerdoelen

In dit college leer je met precisie om te gaan met de objecten die voor de informatica van belang zijn. Je krijgt een idee van de toepasbaarheid van deze formele (wiskundige) methode. Daarnaast krijg je enige oefening door een aantal exemplarische voorbeelden bekijken.

Onderwerpen

aHet college is verdeeld in vijf blokken van drie weken:

  • Propositie Logica
  • Predicaten Logica
  • Talen
  • Combinatoriek
  • Automaten
Ieder blok wordt afgesloten met een toets. De cursus wordt afgesloten door een tentamen. Het gemiddelde van de gemaakte toetsen telt, indien hoger dan het tentamencijfer, voor 1/3 mee in het eindcijfer.

Werkvormen

Hoorcollege en werkcollege

Tentaminering

Schriftelijk

Literatuur

Dictaat


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 40 begonnen, 35 echt meegedaan, 29 geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: