I00032 (I00032)
Geavanceerd Programmeren*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie Software-constructie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Thematische specialisatie (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 26 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 142 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof.dr.ir. Rinus Plasmeijer
sws
95u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Peter Achten
sws
95u.

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 28 begonnen, 20 echt meegedaan, 10 geslaagd met 1e kans, 14 geslaagd totaal
Q: