I00035 (I00035)
Grondslagen van Informatiesystemen (IS2)*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Thematische specialisatie (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Thematische specialisatie (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatiekunde - Master (2004) keuzeruimte (6 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) keuzeruimte (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 32 uur plenair college, 32 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 104 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Patrick van Bommel
sws
235u.

speciale web-site

 

We kijken in dit vak naar informatiemodellering en naar de transformatie van modellen. Transformaties met behoud van semantiek, mede gericht op database-optimalisatie.

Leerdoelen

Fundamentele aspecten van de ontwikkeling van informatiesystemen worden hier diepgaand bestudeerd, zowel vanuit theoretisch als practisch oogpunt. Hiertoe behoort de vertaling van conceptuele gegevensmodellen naar (efficiente) database structuren.

Wat je gaat leren: (1) Gegevensschema's transformeren, met behoud van semantiek, naar datastructuren. (2) Databases optimaliseren naar responstijd en naar geheugengebruik. (3) Internet databases begrijpen.

Onderwerpen

Dat doe je door middel van:

  • Beschrijvingen van generatie-operatoren en mutatie-operatoren voor database structuren geven.
  • Deze operatoren in geautomatiseerde databaseontwerpprocessen toepassen.
  • De opzet van experimenten waarin het databaseontwerproces gesimuleerd wordt formuleren.
  • De randvoorwaarden van verschillende implementatieomgevingen kennen en database structuren daaraan aanpassen (inclusief relationele en OO databases).
  • Transformaties naar netwerkomgevingen zoals het World Wide Web, inclusief de bijbehorende Client-Server problematiek.

Toelichting

Keywords: database, transformatie, WWW, optimalisatie.

Werkvormen

De cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges. Er wordt tevens gewerkt met casussen.

Vereiste voorkennis

Tentaminering

Werkstuk en schriftelijk tentamen.

Combinatiemogelijkheden

  • De technieken, geleerd in dit vak, kunnen gebruikt worden binnen andere vakken die ingaan op systeemontwikkeling, zowel praktisch (softwarehuis) als theoretisch (research & development).
  • Het vak Information Retrieval beschrijft document indexering en opvraging.

Literatuur

Het dictaat wordt electronisch aangeleverd.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 35 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: